Technologické centrum Praha

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu HE

...známe cenu myšlenky

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu HE

06.03.2023

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu HE

Na stránkách OP JAK byla dne 6. března 2023 zveřejněna Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence  v programu Horizont Evropa.

Informace je určená žadatelům, kteří plánují podat (či již podali) návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence
HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne
12. 4. 2023.

Vzhledem ke skutečnosti, že příprava předpokládané výzvy OP JAK bude probíhat v první polovině roku 2023, MŠMT si dovoluje požádat budoucí žadatele výzvy OP JAK
o vyplnění krátkého formuláře se základními údaji o podaném projektu do Horizontu Evropa
(šablona je k dispozici ve formátu word ZDE a ve formátu pdf ZDE, předpokládaný rozsah cca dvě až tři A4). Tyto údaje budou využity při přípravě výzvy OP JAK a pro kontakt ŘO OP JAK s žadateli. Vyplněnou šablonu zašlete prosím e-mailem na adresu TeamingOPJAK@msmt.cz. S ohledem na datum uzávěrky prvního kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage a s ohledem na probíhající přípravu výzvy by MŠMT uvítalo, kdyby bylo o podaných projektech prostřednictvím vyplněného formuláře informováno nejpozději do konce května 2023.