Technologické centrum Praha

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na VaVaI aktivity?

...známe cenu myšlenky

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na VaVaI aktivity?

02.03.2023

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na VaVaI aktivity?

Soubory:

Článek v časopise Inovační podnikání a transfer technologií č. 1/2023 (str. 3-5) identifikuje 2 500 tuzemských podniků, které v období 2007–2022 dohromady čerpaly 41 mld. Kč z veřejných prostředků na podporu svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a popisuje strukturu těchto podniků. 

Autorem článku je Vladimír Vojtěch z TC Praha: "Nejčastěji byly podpořeny drobné a malé podniky. Z hlediska vlastnictví pak domácí podniky, z oborového hlediska podniky zaměřené na zpracovatelský průmysl, profesní vědecké a technické činnosti a informační a komunikační činnosti. Na rozvoj svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit využívaly podniky výhradně tuzemské programy."

Jmenný seznam podniků (v pátém percentilu), které čerpaly nejvíce veřejných prostředků na rozvoj svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, je přiložen v samostatném souboru PDF. Těchto prvních 125 podniků čerpalo polovinu veřejných prostředků na podporu tuzemského podnikového výzkumu, vývoje a inovací. Proto byly v článku tyto podniky analyzovány podle výše obdržené podpory z veřejných rozpočtů a také podle jejich ročního hospodářského výsledku před zdaněním.

Časopis Inovační podnikání a transfer technologií vydává Asociací inovačního podnikání ČR z. s.