Technologické centrum Praha

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

...známe cenu myšlenky

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

02.03.2023

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy navazují na nedávnou dohodu o připojení Ukrajiny k Programu pro jednotný trh (Single Market Programme), ze kterého jsou financovány.

První výzva, Podpora ukrajinských firem při zapojování do jednotného evropského trhu (Support to Ukrainian companies to integrate into the Single Market), bude
s rozpočtem 4,5 milionu EUR určena k finanční podpoře ukrajinských malých a středních podniků postižených válkou. Zvláštní pozornost bude věnována podnikatelkám a sociálním podnikům. Při naplňování cílů této projektové výzvy by navrhované projekty měly využívat již existující evropské sítě a infrastrukturu pro podporu podnikání, např. Enterprise Europe Network, Evropskou síť klastrů a jiné organizace.

Deadline výzvy je 27. dubna 2023 v 17 hodin a výzvu je možné najít ZDE.

Druhá výzva, Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina (Support to Ukrainian entrepreneurs- Erasmus for Young Entrepreneurs), má rozpočet 3 miliony EUR a umožní začínajícím ukrajinským podnikatelům získat podnikatelské zkušenosti
v jiných evropských zemích
. Projekt bude probíhat v rámci již fungujícího programu Erasmus pro mladé podnikatele, který dosud nabídl více než 22 000 podnikatelům z celé Evropy příležitost podělit se o své podnikatelské know-how. V roce 2022 se v uvedeném programu přihlásilo dosud nejvíce ukrajinských podnikatelů (154) a také zatím nejvíce se jich zúčastnilo (79).

Deadline výzvy je 11. května 2023 v 17 hodin a výzvu je možné najít ZDE.

Podrobnější informace o výzvách naleznete na webu Oddělení rozvoje podnikání.