Technologické centrum Praha

Reforma a posilování evropského systému výzkumu a inovací - elektronický leták

...známe cenu myšlenky

Reforma a posilování evropského systému výzkumu a inovací - elektronický leták

23.02.2023

Reforma a posilování evropského systému výzkumu a inovací - elektronický leták

Soubory:

TC Praha vydalo nový elektronický leták k části programu Horizont Evropa nazvané Reforma a posilování evropského systému výzkumu a inovací, stručně označována jako část Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA).

Zabývá se mj. důležitými kroky v budování ERA, tématy výzev, akcemi ERA v období
2022–2024, strukturou pracovního programu, výzvami apod. Nechybí ani odkazy na důležité dokumenty.