Technologické centrum Praha

Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

...známe cenu myšlenky

Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

20.02.2023

Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

Technologické centrum Praha je partnerem projektu FIT-4-NMP, který svými aktivitami podporuje zvýšení zapojení talentovaných nováčků z málo zastoupených evropských regionů do výzkumného programu Horizont Evropa v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologií a pokročilé výroby a zpracování (NMBP).

Průběžná hodnotící zpráva programu Horizont 2020, kterou Evropská komise zveřejnila
v roce 2017, uvádí, že pro přilákání nových účastníků do projektů je třeba zlepšit implementaci programu. Poradní skupina ve své zprávě k implementaci programu NMBP Horizontu 2020 také zdůraznila, že do listopadu 2018 mezi nováčky patřilo pouze 38,4 % evropských příjemců. Zvláštní pozornost byla věnována opatřením, která by mohla pomoci oslovit nové hráče v oblasti NMBP.

Studie "Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v projektech NMP programu Horizont Evropa" vypracovaná v rámci projektu FIT-4-NMP se konkrétně zabývá osvědčenými postupy a zkušenostmi s prováděním politických opatření na podporu účasti v programu Horizont 2020 a shrnuje hlavní oblasti aktivit, které by měly být řešeny na evropské, národní, regionální a institucionální úrovni při odstraňování stávajících překážek účasti v programu Horizont Evropa.

Máte-li zájem o toto téma, celý text společně s odkazy na jednotlivé studie najdete na webu ORP.