Technologické centrum Praha

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

...známe cenu myšlenky

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

17.02.2023

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

Technologické centrum Praha jako člen konsorcia projektu ADMA TranS4MErs zaměřeného na podporu digitální transformace malých a středních výrobních firem představilo aktivity tohoto projektu v rámci každoroční konference „Brno Industry 4.0“.

Klíčové činnosti projektu představili společně Syam Nair z Irska za koordinátora projektu a Petr Hladík za TC Praha.
Projekt cílí na sedm oblastí transformačního procesu:- Advanced Manufacturing Technologies
- Digital Factory
- ECO Factory
- End-to-End Customer Focused Engineering
- Human Centred Organisation
- Smart Manufacturing
- Value Chain Oriented Open Factory

Na základě digitalizačního scanu doporučí TC Praha firmě vhodná opatření a nabídne katalog odborných mentorů (Transformers) a poskytovatelů služeb (Service Providers), kteří napomohou firmě na její cestě k digitální udržitelnosti.

Účastníci konference měli možnost konzultovat své potřeby se zástupci projektu ADMA TranS4MErs a registrovat se do databáze projektu, jako klient se zájmem o digitalizační služby poskytované projektem, nebo jako poskytovatel služeb pro výrobní malé a střední podniky.

Pro více informací o projektu nebo s konkrétními potřebami v oblasti digitalizace kontatujte P. Hladíka, hladik@tc.cz, 724 353 606.