Technologické centrum Praha

Diskutovali jsme o synergiích ve výzkumu a Pražské deklaraci

...známe cenu myšlenky

Diskutovali jsme o synergiích ve výzkumu a Pražské deklaraci

17.02.2023

Diskutovali jsme o synergiích ve výzkumu a Pražské deklaraci

Tento týden se v Technologickém centru Praha konal kulatý stůl k synergiím – setkání českých stakeholderů k problematice synergií Horizontu Evropa / přímo řízených programů EU s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací. Zástupci MŠMT, TA ČR, MMR, MPO, TC Praha, MUNI, CUNI, UPOL a dalších stakeholderů diskutovali o novinkách, které v této oblasti přineslo české předsednictví Radě Evropské unie a dalším pokroku na české i evropské úrovni. Kulatý stůl sloužil jako příprava na setkání s Evropskou komisí s názvem Synergies Open 3, které se uskuteční
v dubnu 2023.  Pozornost byla mimo jiné věnována Pražské deklaraci a Zprávě Evropského účetního dvora k synergiím.

Setkání bylo iniciováno českou pracovní skupinou k synergiím skládající se ze zástupců CZARMA (pracovní skupiny Výzkumná politika) a zástupců státní správy.

Relevantní dokumenty i závěry ze setkání jsou dostupné na stránkách akce zde.

IMG-20230215-WA0001.jpg

IMG-20230215-WA0002.jpg