Technologické centrum Praha

Konal se 20. ročník konference CZEDER

...známe cenu myšlenky

Konal se 20. ročník konference CZEDER

16.02.2023

Konal se 20. ročník konference CZEDER

Dne 14. 2. se ve Vienna House Andel's Prague uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise. Jedná se o největší konferenci věnovanou evropským rámcovým programům pro výzkum, technologický vývoj a inovace v České republice.

Tématy letošního jubilejního ročníku, který probíhal hybridní formou, bylo zhodnocení výsledků a dopadů českého předsednictví Radě EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Následující dva tematické bloky se v diskusích se špičkovými odborníky věnovaly prestižním grantům Evropské rady pro výzkum a dále akcím Marie Skłodowské Curie (MSCA) na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků a jejich kariéry.

Konferenci zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, který velmi kladně zhodnotil předsednictví v Radě EU v agendě výzkumu a inovací a popřál konferenci mnoho plodných diskusí.

Karel Klusáček, ředitel TC Praha, na úvod konference připomněl začátky Technologického centra Praha (dříve Technologické centrum AV ČR), kdy již od pátého rámcového programu (1999-2002), kdy byla Česká republika jedním z přistupujících zemí
k rámcovým programům EU pro výzkum, technologický rozvoj a inovace, bylo TC na základě úspěšného tendru pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, aby implementovalo tuto agendu do svých struktur a stalo se v rámci České republiky kontaktním bodem pro činnosti, které povedou k zapojení českého výzkumu do rámcových programů Evropské unie (RP). TC poskytlo v rámci této činnosti přes 20 tisíc konzultací a pomohlo připravit téměř 2,5 tisíce konkrétních projektů. Statistiky též ukazují, že mnoho z těchto projektů bylo úspěšně financováno. „Jsem přesvědčen, že pevné zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru přispěje ke zvýšení kvality českého výzkumu,“ řekl na závěr úvodního slova ředitel Klusáček.

Úspěchy a dopady v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci českého předsednictví Radě EU představila Lucie Núňez Tayupanta, vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor na MŠMT. Prvním hostem a řečníkem z Evropské komise byla Ann-Sofie Ronnlund vedoucí oddělení Společné programové analýzy a regulační reformy, aby seznámila posluchače s přípravami na závěrečné hodnocení ukončeného programu Horizont 2020.

Naopak na současný program Horizont Evropa a jeho vybrané aspekty co se týká koordinace rámcových programů EU, se soustředila přednáška Daniela Franka a Vladimíra Vojtěcha z Technologického centra Praha. „Statistiky ukazují, že finanční prostředky určené českým koordinátorům tvoří v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa 44 % celkově alokovaných finančních prostředků pro ČR. Česko figuruje v tomto ukazateli na prvním místě mezi všemi státy EU. Definovat příčiny zlepšené situace ve vedení projektů RP českými výzkumníky, výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty je zatím předčasné. Můžeme ale konstatovat, že za tímto úspěchem stojí také silná podpora vedená prostřednictvím speciálních konzultačních činností, které pro koordinátory na vysokých školách organizuje TC Praha a další organizace,“ objasnil D. Frank při své přednášce. Pozitivní změny lze hledat v zejména v úspěchu českých univerzit při koordinaci RIA projektů, velmi dobrou účastí v horizontální prioritě Rozšiřování účasti a šíření excelence.

Blok věnovaný Evropské radě pro výzkum (ERC) uvedla její prezidentka Maria Leptin, která v on-line prezentaci zhodnotila 15 let jejího trvání a excelentních vědeckých nápadů napříč vědními obory. Své úspěšné výzkumy, podpořené prestižními granty ERC představili Tomáš Zedníček z Univerzity Palackého v Olomouci, Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Kateřina Sam z Biologického Centra AV ČR a Matyáš Fendrych z Univerzity Karlovy. V následné panelové diskuse s dalšími odborníky, kterými byli Zdeněk Strakoš z Univerzity Karlovy a Pavel Tomančák, ředitel CEITEC Brno, diskutovali na téma zlepšení úspěšnosti českých žadatelů o granty ERC. Od založení ERC v roce 2007 získali vědci a vědkyně řešící grant na hostitelské instituci v České republice celkem 68 ERC grantů. Finanční příspěvek EU překonal na jejich realizaci 100 mil. eur. ERC je jedinou organizací, která na celoevropské úrovni financuje tzv. „frontier research“, tedy výzkum směřující za hranice poznání k průlomovým objevům v jednotlivých vědních oblastech.

Dosud celkem granty Evropské rady pro výzkum a akce Marie Skłodowska-Curie přinesly České republice více než 1/5 dosud získané finanční podpory z rámcových programů EU.

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) již více než 25 let podporují přípravu a profesní rozvoj výzkumných pracovníků prostřednictvím programu mobility, tedy výjezdů do hostitelských zahraničních institucí. Claire Morel, šéfka oddělení MSCA direktorátu pro vzdělání, mládež, sport a kulturu v Evropské komisi na konferenci hovořila o úspěšnosti a dopadech MSCA na společnost.
V tomto posledním bloku se též u prezentačního pultíku vystřídali Petra Trnková z De Montfort University, Martin Procházka z Univerzity Karlovy, Hélène Robert-Boisivon z CEITEC Brno a Martina Vycudilíková ze Středočeského inovačního centra, aby přiblížili své projekty a zkušenosti s akcemi MSCA. V následném panelu ještě se Zuzanou Tuťálkovou z EURAXESS ČR a Matoušem Glancem, ředitelem Czexpats in Science diskutovali na téma atraktivity České republiky pro zahraniční vědce a reintegrace českých vědců a vědkyň, kteří se vrátili zpět do vlasti.

Jen díky grantům MSCA dosud získaly české instituce (počínaje 7. rámcovým programem EU) finanční zdroje ve výši 95 mil. eur. Úspěšnost ČR v programu MSCA (za roky 2020, 2021 a 2022) činí 17,6 %, což je o něco vyšší než úspěšnost celoevropská (15,2 % pro EU-27).

Letos poprvé byl program konference obohacen o výstavu výsledků projektů rámcových programů (Horizont 2020 a Horizont Evropa), které na 12 stáncích představili zástupci výzkumných institucí či univerzit. Projekty na stáncích se v průběhu konference a ve vyhrazeném bloku staly pro účastníky velmi atraktivní částí akce.
Konferenci navštívilo přes 160 zájemců, online ji sledovalo cca 50 osob.

Prezentace řečníků si můžete stáhnout z webu Horizont Evropa.

Více fotografií najdete ve Fotogalerii. (archiv webu TC Praha)

O konferenci informovala E. Kézrová za ČRo Plus vědecké redakce zde. (od 6:25:29)

Pohled redakce EURACTIV.cz na konferenci a vystavovatele si můžete přečíst na tomto odkazu.

Záznam celého průběhu konference můžete sledovat nyní na YouTube kanálu TC Praha zde.