Technologické centrum Praha

Český statistický úřad zveřejnil výsledky o výzkumu a vývoji.

...známe cenu myšlenky

Český statistický úřad zveřejnil výsledky o výzkumu a vývoji.

24.10.2018

Český statistický úřad zveřejnil výsledky o výzkumu a vývoji.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky každoročního šetření o výzkumu a vývoji. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice dosáhly v roce 2017 rekordní výše 90,4 miliardy korun. Hlavní podíl na výrazném růstu výdajů měl podnikatelský sektor. České výdaje na výzkum a vývoj ve výši 1,79 localhost HDP jsou ale stále nižší než v letech
2013-2015, kdy jsme se přiblížili průměru EU.

K meziročnímu nárůstu českých výdajů na výzkum a vývoj o více než 10 miliard korun přispěly všechny zdroje financování, nejvíce však podnikatelský sektor, kde se výdaje zvýšily o 5,6 miliardy korun. Svůj podíl na financování výzkumu v České republice tak podniky zvýšily na 60 localhost. Většina těchto výdajů se spotřebovává opět v podnicích, pouze asi 5 localhost podnikových výdajů na VaV připadá na vysokoškolský a vládní sektor..................


.............. Z dat ČSÚ také vyplývá, že se postupně zvyšuje objem příjmů ze smluvního výzkumu ve vysokoškolském sektoru. V roce 2017 dosáhly příjmy ze smluvního výzkumu 5,7localhost podílu na celkových výdajích na VaV ve vysokoškolském sektoru. „Stabilní růst příjmů ze smluvního výzkumu v doplňkové činnosti je příznivý,“ komentuje trend Vlastimil Růžička z Technologického centra AV ČR a bývalý rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. „Že je i přesto tento podíl zatím stále poměrně nízký, to souvisí
s vysokým počtem veřejných vysokých škol v České republice,“ dodává kriticky Růžička.................

Text výše je výběrem článku na webu vedavyzkum.cz, který odborně shrnuje šetření ČSÚ a odkazuje a tiskovou konferenci.
Celý text zde.