Technologické centrum Praha

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

...známe cenu myšlenky

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

01.02.2023

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s CzechTrade uspořádalo ke konci ledna tematický seminář k aktuálním otázkám a novým možnostem ochrany průmyslových práv na zahraničních trzích.

Reprezentanti obou pořádajících organizací (Silvia Jirásková z TC Praha a Vojtěch Rejmíš z CzechTrade) představili hlavní aktivity a služby nabízené českým firmám, které se připravují na vstup nebo již působí na zahraničních trzích.

Dále vystoupili Jan Bárta z advokátní kanceláře barta.legal s.r.o., Martina Kotyková z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Václav Suchý z TC Praha. Program semináře završil referát Hany Onderkové, vedoucí kanceláře CzechTrade v indickém Bengalúru. 

O konkrétních tématech řečníků se dočtete na webu Oddělení rozvoje podnikání zde.

Chcete využít konzultace v otázkách IPR? Kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz, 728 082 895.