Technologické centrum Praha

Osobní náklady v Horizontu Evropa – otázky a odpovědi od EK

...známe cenu myšlenky

Osobní náklady v Horizontu Evropa – otázky a odpovědi od EK

23.01.2023

Osobní náklady v Horizontu Evropa – otázky a odpovědi od EK

Soubory:

Čeští právní a finanční NCP pro vás připravili soubor otázek a odpovědí od Evropské komise k problematice osobních nákladů v programu Horizont Evropa. Dokument slouží k objasnění problematických oblastí a přináší doplňkové informace k výkladu způsobilosti osobních nákladů, který je popsán ve Finanční brožuře TC Praha (str. 39 a dále). Věříme, že tento výklad bude brzy zohledněn a detailněji popsán i v nové verzi připravované Anotované Modelové Grantové dohody.