Technologické centrum Praha

Struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle data jejich vzniku

...známe cenu myšlenky

Struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle data jejich vzniku

20.01.2023

Struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle data jejich vzniku

Předchozí příspěvky z podzimu 2022 se zabývaly oborovou, velikostní a geografickou strukturou podniků účastnících se rámcových programů. Neopominutelným údajem je i stáří, resp. rok vzniku, těchto podniků. Např. Rakouská společnost na podporu výzkumu (FFG) ve své evaluaci pro rok 2021 (s. 6, 7) pracuje s tímto ukazatelem.

Obdobně jako v předchozích příspěvcích jsou hodnoceni pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Zejména nás zajímá, jak moc se rámcových programů účastní na jedné straně „mladé“ podniky, které vznikly v době trvání těchto programů, a na straně druhé „starší“ podniky vzniklé v 1. polovině 90. let 20. století.

Celý článek Vladimíra Vojtěcha si můžete přečíst na webu Horizont Evropa.