Technologické centrum Praha

Hostili jsme mezinárodní konferenci PREPARING THE DANUBE LIGHTHOUSE

...známe cenu myšlenky

Hostili jsme mezinárodní konferenci PREPARING THE DANUBE LIGHTHOUSE

15.12.2022

Hostili jsme mezinárodní konferenci PREPARING THE DANUBE LIGHTHOUSE

V prostorách Technologického centra Praha se 7. prosince 2022 konala konference s názvem Preparing the Danube Lighthouse EU Mission on Restoring our Oceans and Waters by 2030 - Bioeconomy & Water. Konferenci pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR pořádala Iniciativa BIOEAST a BIOEAST HUB CZ a ve spolupráci s TC Praha, které je také členem BIOEAST HUB CZ.

Na konferenci vystoupili vysocí představitelé Evropské komise - vedoucí misí K. Sadauskas z generálního ředitelství (DG) Mare, který hovořil o nutnosti ovlivnit budoucnost v oblasti Podunají a postupně se stát soběstačnými v mořské a sladkovodní produkci. Paní E. Balzi, vedoucí oddělení Zdravých moří a oceánů DG RTD poukázala na možnosti kombinování různých evropských fondů a zdůraznila, že mise není jen prioritou pro výzkum a inovace, ale poskytne příležitost k řešení nových problémů v oblasti znečištění, biologické rozmanitosti a uhlíkově neutrálního hospodářství.

V diskusním panelu na vysoké úrovni vystoupili zástupci zainteresovaných zemí oblasti Podunají – M. Kováč, státní tajemník Ministerstva zemědělství Slovenska, A. Juhasz, náměstkyně státního tajemníka Ministerstva zemědělství z Maďarska, G. Constantin zástupce generálního ředitele odboru vod, Ministerstvo životního prostředí, vod a lesů Rumunska a P. Chalupa, vedoucí odboru rybářství a včelařství Ministerstva zemědělství ČR. V panelu se mluvilo především o spolupráci zemí v povodí Dunaje a o implementaci nových řešení pro odstranění znečištění vod. Má se pokročit v řešení, která mohou příspět k zabezpečení zdravé výživy a která mohou výrazně zlepšit i stav Černého moře.

Konference ukazuje, že sladkovodní problematika je pro země BIOEAST stále větší výzvou, zároveň je implementace agendy extrémně fragmentovaná a je potřeba diskutovat o prioritách týkajících se sladkovodní bioekonomiky, konkrétně o agendě výzkumu
a inovací.

Přednášky dalších řečníků jsou k dispozici na webu BIOEAST HUB CR

Více informací z konference zde.

J.Nedělník, BIOEAST HUB CR K. Sadauskas, DG Mare
DANUBE_05.jpg