Technologické centrum Praha

Interaktivní workshop k technologickému transferu

...známe cenu myšlenky

Interaktivní workshop k technologickému transferu

13.12.2022

Interaktivní workshop k technologickému transferu

Technologické centrum Praha, člen konsorcia projektu FIT-4-NMP, který je zaměřený na zapojení nováčků z řad malých a středních podniků do projektů Horizontu Evropa, uspořádalo ve spolupráci s ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) workshop zaměřený na problematiku spolupráce výzkumných institucí a firem. Akce byla určena pro zástupce podniků a výzkumných institucí, které zajišťují spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou a chtěli si rozšířit znalosti
v oblastech navazování spolupráce, uzavírání smluv, patentování, znalostech v oblasti zakládání spin-off firem a zejména zvládání komunikace mezi akademickou a průmyslovou sférou.

Na workshop budou navazovat další tři akce v roce 2023 zaměřené na rozšíření znalostí v této oblasti a také tři semináře s top inovátory, které budou zaměřené na navazování spolupráce pro projekty Horizontu Evropa. 

Více o plánovaných akcích na leden 2023 naleznete zde.

Pro další informace sledujte web projektu FIT-4-NMP nebo kontaktujte: J. Janošce, janosec@tc.cz, 724 201 006.

FIT4NMP_small.jpg