Technologické centrum Praha

Českým vysokým školám a univerzitám se daří koordinovat evropské RIA projekty

...známe cenu myšlenky

Českým vysokým školám a univerzitám se daří koordinovat evropské RIA projekty

14.12.2022

Českým vysokým školám a univerzitám se daří koordinovat evropské RIA projekty

Soubory:

Koordinace projektů je jedním z aspektů, které se v souvislosti s rámcovými programy (RP) velmi důkladně sledují a posuzují. Koordinace projektu RP je velkým úspěchem, a to zvláště ve státech s níží úrovní výzkumného a inovačnímu potenciálu, které nemívají zpravidla tak velké zázemí tyto velké evropské projekty vést a organizovat. Článek uvedený na webu Horizont Evropa analyzuje české VŠ z hlediska jejich koordinace evropských RIA (Research and Innovation Actions) projektů v právě běžícím RP. Projekty RIA založené na spolupráci výzkumných týmů v mezinárodních konsorciích financující výzkumné činnosti v předkomerční fázi, umožňují zkoumání nových technologií, nových metod, nových výrobků, případně vylepšení stávajících výrobků.

V článku Daniela Franka se dočtete, jak si české VŠ vedou v koordinaci těchto náročných evropských projektů v porovnání s ostatními státy EU.