Technologické centrum Praha

Klastrové dny na Vysočině

...známe cenu myšlenky

Klastrové dny na Vysočině

12.12.2022

Klastrové dny na Vysočině

Dne 7. prosince se v Jihlavě uskutečnila konference Den klastrů, organizovaná Národní klastrovou asociací (NCA)  ve spolupráci s krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě (VŠPJ). Technologické centrum Praha (TC), jako člen NCA, bylo u toho. O průběhu celé konference si můžete přečíst na stránkách ORP.

Druhý den na konferenci navázalo školení manažerů klastrů, na kterém se aktivně podílelo TC. Zástupci TC představili možnosti finanční podpory zacílené přímo na podniky, napříč sektory, na národní i mezinárodní úrovni. Na praktických příkladech  poukázali jaké jsou další formy pomoci ze strany TC v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jako např. posílení inovačního potenciálu firmy, mentorské podpory, zajištění mezinárodního kouče nebo podpory vstupu firmy na zahraniční trh.  

TC dlouhodobě přispívá v rámci členství v NCA k posilování odborných kapacit klastrových manažerů a zastoupením v představenstvu NCA se aktivně podílí na jejím rozvoji.