Technologické centrum Praha

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

...známe cenu myšlenky

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

08.12.2022

Podíl žadatelek o grant ERC v ČR stagnuje

Na portálu Vědavýzkum.cz je publikován rozsáhlý článek na téma žen, které žádají o prestižní granty Evropské výzkumné rady ve srovnání s ženami vědkyněmi z jiných evropských zemí. Článek Daniela Franka z TC Praha a šéfredaktora odborného časopisu Echo, si můžete přečíst na Vědavýzkum.cz nebo na webu Horizont Evropa.


Není žádným tajemstvím, že ve vědě, výzkumu, technice a inovacích působí v ČR převážně muži. Mezinárodní srovnání ukazují, že v ČR je skóre genderové rovnosti
v porovnání se zbytkem Evropy poměrně nízké, ČR se tak často objevuje až na chvostu uváděných statistik.

Genderová témata se začala objevovat již v 5. rámcovém programu ( RP) a k jejich významnému posílení došlo od roku 2002, tj. od počátku 6. RP. V právě probíhajícím programu Horizont Evropa je genderová dimenze ve výzkumu jeho průřezovým tématem.1 Téma genderu v projektech Horizontu Evropa a zvýšený důraz EU právě na genderovou rovnost skrze Plány genderové rovnosti aktuálně rezonují mezi uchazeči o projekty i v tomto RP............