Technologické centrum Praha

Výsledky soutěže Get Space Inspired

...známe cenu myšlenky

Výsledky soutěže Get Space Inspired

01.12.2022

Výsledky soutěže Get Space Inspired

V rámci akce Czech Space Week předali v úterý 29. listopadu zástupci Technologického centra Praha ocenění za nejlepší technologické nápady na nové využití vesmírných technologií v pozemních sektorech. V soutěži Get Space Inspired podpořené Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) se sešlo šest nápadů. Většina z nich byla na téma nového způsobu využití technologií z databáze patentů ESA, některé aplikovaly inovační technologie firemního Space sektoru novým způsobem.

Záměrem soutěže byla propagace vesmírných technologií jako vhodného zdroje inovací pro vylepšení vlastností pozemních technologií nebo pro vytvoření zcela nových produktů
s inovačním potenciálem. Díky finančnímu ocenění ESA cílí soutěž také na reálné uvedení těchto nápadů na trh.

První cenu a šek na 10 000 EUR si odnesl Krištof Šaman s projektem SolarFocus na využití výsuvného mechanismu pro nastavení
a opětovné uložení reflexní fólie fotovoltaického panelu umístěného na střeše karavanů, obytných vozů nebo lodí. Fólie zvýší účinnost takto uloženého fotovoltaického panelu až o 45 %. Fotovoltaické panely jsou většinou uloženy v nevýhodné vodorovné poloze a možnosti zvýšení jejich účinnosti jinými prostředky je limitovaná vzhledem k omezenému prostoru a narůstajícímu aerodynamickému odporu. Projekt SolarFocus zvýší využitím patentované technologie ESA komfort uživatelů těchto rekreačních prostředků a prodlouží možnost jejich pobytu v ostrovním energetickém režimu.

Druhou cenu a šek na 5 000 EUR si odnesla Veronika Linhartová ze společnosti Apis Innovation s.r.o. Firma v rámci projektu ThermosolarHive navrhla využití termoizolačního materiálu patentovaného ESA pro vylepšení vlastností včelího úlu. Inovace umožňuje zvýšení teploty uvnitř úlu přesně na takovou úroveň, kdy dochází k úhynu roztoče kleštíka včelího a nedojde k rozvinutí infekční choroby varoázy. Úl tak sám velmi účinně vyléčí včelstvo, pouze s využitím solární energie a bez potřeby ošetření drahými a rizikovými chemickými prostředky. Projekt ThermosolarHive tak výrazně přispívá k rozvoji udržitelného zemědělství a zvýšení počtu včel v krajině.

Oba vítězné projekty kromě finančních šeků získají možnost spolupráce s Technologickým centrem Praha na dalším rozvoji svých projektů. TC Praha přispěje k úspěšné realizaci svým poradenstvím v oblasti spolupráce s výzkumnou infrastrukturou, finančním poradenstvím pro další vývoj technologií a s jejich uvedením na trh, podporou technologické spolupráce jak s vesmírným sektorem,
tak s IPR poradenstvím.

Soutěž Get Space Inspired přispěla v neposlední řadě k pozitivnímu obrazu České republiky jako inovační ekonomiky, která má potenciál absorbovat technologické inovace a kde si segment inovačního podnikání zaslouží další podporu.

Pro více informací kontaktujte ESA Technology Broker tým.

A. Bouchal, A. Jarmolikova (TC Praha)