Technologické centrum Praha

Výstupy projektu INFRAM - Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur

...známe cenu myšlenky

Výstupy projektu INFRAM - Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur

30.11.2022

Výstupy projektu INFRAM - Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur

V listopadu 2022 byl ukončen projekt Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (akronym INFRAM), jehož hlavním cílem bylo vytvořit kvalifikované podklady pro efektivní řízení výzkumných infrastruktur na institucionální a národní úrovni. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Hlavním řešitelem bylo Technologické centrum Praha, z.s.p.o., spoluřešitelem TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE.

Dílčí i hlavní výsledky projektu byly představeny odborné veřejnosti a představitelům gesčního orgánu pro řízení výzkumných infrastruktur, MŠMT, Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace na třech ročnících odborné konference Science Policy SCI-PO Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Zmiňované výsledky projektu jsou publikovány na webu Strategických studií zde.

Prezentace projektu na SCI-PO 2021

Závěrečná prezentace na SCI-PO 2022