Technologické centrum Praha

České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

...známe cenu myšlenky

České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

01.12.2022

České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

European IP Helpdesk vydává v rámci osvětové činnosti pro malé a střední podniky základní přehledy (Fact Sheets) k jednotlivým tématům ochrany duševního vlastnictví. Technologické centrum Praha nabízí české překlady dvou z nich:  

Ochranné známky umožňují, aby se zákazníci lépe orientovali na trhu a snadněji odlišovali výrobky (či služby) od nabídky konkurence. Ochranné známky se všeobecně považují za záruku kvality a zprostředkovaně mohou přispívat i k budování dlouhodobých vazeb mezi firmou a zákazníky. Publikace „Ochranné známky – Tvář vašeho podnikání“ přehledně a jednoduše podává informace o tom, co to ochranné známky jsou, jaké druhy známek existují, jak si lze vytvořit a zaregistrovat vlastní ochrannou známku platnou pro celé území EU a jak provádět správný a včasný management ochranných známek.

Duševní vlastnictví lze komercializovat mnoha různými cestami. Jeden z nejvíce rozšířených způsobů komercializace představují licenční smlouvy. Publikace „Komercializace duševního vlastnictví: Licenční smlouvy“ představuje hlavní výhody licencování, typy licenčních smluv a technická a právní specifika spojená s poskytováním či přijímáním licencí v různých technologických sektorech. V materiálu naleznete základní vodítka, jak prakticky postupovat při sjednávání vlastní licenční smlouvy.

Další publikace a výukové materiály k otázkám duševního a průmyslového vlastnictví naleznete ZDE nebo kontaktujte
V. Suchého, suchy@tc.cz, 728 082 895.