Technologické centrum Praha

Jsme součástí nového projektu BrightSpace

...známe cenu myšlenky

Jsme součástí nového projektu BrightSpace

30.11.2022

Jsme součástí nového projektu BrightSpace

Soubory:

Technologické centrum Praha je členem konsorcia mezinárodního projektu BrightSpace, který byl podpořen z programu Horizont Evropa a spojuje 14 výzkumných institucí z osmi států EU a Velké Británie. Cílem projektu je vytvořit cestovní mapu pro efektivní a udržitelné strategie, které budou odpovídat současným výzvám pro evropské zemědělství, a to
v rámci konceptu bezpečného a spravedlivého operačního prostoru.
Důležitou otázkou pro členy řešitelského týmu bude, jak současné podmínky spojené s krizí a válkou na Ukrajině ovlivní dlouhodobé trendy v evropském zemědělství a jak výrazné si vyžádají změny ve směřování evropských zemědělských politik.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.