Technologické centrum Praha

TC zmapovalo spolupráci v programu ERC CZ

...známe cenu myšlenky

TC zmapovalo spolupráci v programu ERC CZ

25.11.2022

TC zmapovalo spolupráci v programu ERC CZ

Evropská rada pro výzkum (ERC) vyhlásila v minulých dnech výsledky letošní výzvy
z programu Starting Grants určeného na podporu excelentních mladých vědců. Podpora ERC směřuje k takovým špičkovým projektům, které mají ambici významně posouvat hranice poznání v daném oboru. V letošním ročníku se podařilo uspět i třem vědkyním působícím na českých výzkumných institucích. Do soutěže o ERC grant směřuje velké množství projektů, a jen určitý počet těch nejlépe hodnocených výzkumných projektů může být financován.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo již v roce 2012 program ERC CZ s cílem podpořit excelentní výzkum na území ČR. Z tohoto programu mohou být financovány pouze projekty předložené do některé z výzev ERC, které byly úspěšně zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení do kategorie A nebo B, ale nezískaly podporu z evropských prostředků z důvodu limitu celkového finančního rámce.

Technologické centrum Praha, Oddělení strategických studií, vytvořilo pro "Analýzu vlivu projektů programu MŠMT ERC-CZ na úroveň mezinárodní spolupráce jejich příjemců" scientometrické mapy. Ty znázorňují sítě spoluautorů výstupů vzniklých v rámci ERC CZ programu na národní a mezinárodní úrovni. Interaktivní verze map jsou zveřejněny na našem webu: stratin.tc.cas.cz/vizualizace.

Jak mapy číst? Velikost uzlů (kruhů) je úměrná počtu publikací vytvořených ve spoluautorství danou institucí a tloušťka spojnice mezi uzly je úměrná počtu společných publikací dvojice institucí. Vzdálenost mezi uzly reprezentuje míru interakce mezi institucemi měřenou jako počet spoluautorství.

Zdroj dat: IS VaVaI, Clarivate Web of Science.
Prezentace vznikla v rámci projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace – STRATIN+ (kód projektu: MS2104).