Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - podnikový výzkum a jeho podpora

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - podnikový výzkum a jeho podpora

23.11.2022

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - podnikový výzkum a jeho podpora

Soubory:

Každoroční seminář, který pořádáme s Českým statistickýcm úřadem, se letos konal 22. listopadu 2022 v prostorách TC Praha. Posluchači, kteří zcela zaplnili konferenční sál Labe, nejdříve vyslechli přednášku Martina Many z ČSÚ a seznámili se s nejnovějšími  výsledky šetření o výzkumu a vývoji v podnicích. Vladislav Čadil (TC Praha) a Ondřej Dvouletý (VŠE) se zabývali výstupy projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor, který podpořila Technlogická agentura ČR z Programu ÉTA. Ve svém příspěvku se zaměřili především na představení metod pro hodnocení ekonomických dopadů, které byly v projektu použity, a seznámili účastníky s doporučeními  pro způsob a postup i využití různých metod pro hodnocení ekonomických dopadů podpory VaV v podnicích, včetně  doporučení pro zajištění dat pro hodnocení ekonomických dopadů. Mapování inovačních kapacit v rámci projektu INKA (inovační kapacity) se věnoval Petr Mašíček (TA ČR), který ve svém příspěvku představil cíle, účel mapování a zvolený metodologický postup.

Panelová diskuze se všemi prezentujícími dala účastníkům prostor k otevřené debatě nad otázkami, které zůstaly otevřeny v bloku jednotlivých prezentací, a zejména k hlavnímu tématu diskuze, kterým byly datové zdroje z hlediska dostupnosti, spolehlivosti a efektivního využití dat, kombinovatelnosti a správné interpretace.

Prezentace ze semináře si můžete otevřít v přílohách.

VaVaI_2022_01.jpg