Technologické centrum Praha

Financování inovací přehledně

...známe cenu myšlenky

Financování inovací přehledně

24.11.2022

Financování inovací přehledně

Financování inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem na zahraničních trzích je stále aktuální téma a proto nemohlo chybět na semináři pořádaném Technologickým centrem Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade dne 3. listopadu 2022. Shrnutí semináře obsahuje přehled o níže vypsaných projektech a nástrojích. Celé shrnutí naleznete na stránkách ORP.

- INTER-EUREKA a EUROSTARS-3

- EIC Accelerator 

- program ESA Spark Funding 

- program ERASMUS for Young Entrepreneurs.

- program SIGMA 

- program TREND 

- program Country for the Future

- program Technologická inkubace

- program OP TAK 

- kaskádové granty (Financial Support to Third  Parties – FSTP).

- program Design Credits