Technologické centrum Praha

IP v metaverse

...známe cenu myšlenky

IP v metaverse

22.11.2022

IP v metaverse

Licensing Executives Society (LES) České republiky a Slovenska, ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a sítí Enterprise Europe Network ČR uspořádala dne 10. 11. 2022 celodenní výroční konferenci nazvanou „IP v metaverse“. Akce se věnovala technologickým a právním otázkám spojeným s aktuálně bouřlivě probíhajícím rozvojem tzv. metaverse, tedy digitální platformě nové generace - 3D pokračování dnešního dvourozměrného internetu, který věrně kopíruje realitu a umožňuje komunikaci a spolupráci lidí z celého světa.

V programu konference zaznělo šest přednášek od předních domácích i zahraničních expertů specializujících se na otázky tzv. nezaměnitelných tokenů (Non-Fungible Tokens, NFT) a blockchainu a jejich aplikací
v prostředí finančních služeb, transakcí s kryptoměnami, v obchodech na virtuálním trhu s realitami a v prostředí virtuálních NFT galerií. Samostatné příspěvky byly věnovány specifickým, dříve většinou nezvyklým problémům, jež nástup těchto nových technologických aplikací provází v oblasti designové a známkové ochrany, licencování a ochrany autorských a osobnostních práv. Stávající právní úpravy za aktuálním technologickým vývojem metaverse většinou zaostávají. Mnoho problémů vytváří zejména nejednotnost právních řádů jednotlivých států, jež se střetává s globální povahou transakcí realizovaných ve virtuálním
a hranicemi neomezeném světě metaverse
.

Konference, která se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti, se zúčastnilo 46 posluchačů reprezentujících pestré spektrum organizací – od představitelů velkých technologických firem a specializovaných advokátních kanceláří, přes pracovníky výzkumu a vývoje a IPR manžery akademických organizací, až po odborníky na technologický transfer a provozovatele blockchainových služeb
a virtuálních uměleckých galerií.

akce_IP v metaverse 2022-2.jpg