Technologické centrum Praha

Změna názvu Technologického centra AV ČR

...známe cenu myšlenky

Změna názvu Technologického centra AV ČR

15.11.2022

Změna názvu Technologického centra AV ČR

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha.
Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a inovacích, rozvoj českých inovativních společností a mezinárodní technologický transfer.