Technologické centrum Praha

Soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

...známe cenu myšlenky

Soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

03.11.2022

Soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší námět na technologický transfer
z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na nejlepší využití vesmírných technologií takovým způsobem, aby došlo k vytvoření nového nebo zlepšení vlastností stávajícího produktu nebo služby v oblasti pozemního využití.

Jako inspirace soutěžním návrhům může sloužit databáze patentů Evropské vesmírné agenturynávrhy ale mohou popisovat nové aplikace jakékoliv technologie, dat nebo know-how dříve využitých v oblasti výzkumu a dobývání vesmíru.


Podané návrhy budou posouzeny z hlediska:

  • inovativnosti
  • technologické proveditelnosti
  • socioekonomického potenciálu
  • perspektivnosti realizace (byznys potenciál aplikace, byznys plán navrhovatele)

Ocenění:

  • první cena, odměna 10 000 EUR
  • druhá cena, odměna 5 000 EUR

Účastnit se může fyzická osoba, univerzita, výzkumný ústav či firma bez ohledu na její velikost.

Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2022, vyhlášení vítězů se uskuteční 29. 11. 2022 v rámci Czech Space Week.

Rozsah soutěžního návrhu není dán. Soutěžní návrh je třeba podat v anglickém jazyce prostřednictvím formuláře (ke stažení zde) a odeslat na adresu SparkFunding@tc.cz.

Pro více informací kontaktujte: O. Šimek, simek@tc.cz 


2022_get-space-inspired_CONTEST.jpg