Technologické centrum Praha

Spolupořádali jsme výroční konferenci sítě Enterprise Europe Netework v Praze

...známe cenu myšlenky

Spolupořádali jsme výroční konferenci sítě Enterprise Europe Netework v Praze

01.11.2022

Spolupořádali jsme výroční konferenci sítě Enterprise Europe Netework v Praze

Tři dny nabité diskusemi v 27 paralelních sekcích, 183 řečníků a více než 1000 účastníků
z 55 zemí EU a světa – členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, vysokých představitelů EU, MPO, či zástupců odborných institucí, podnikatelů, expertů a investorů.
To je bilance letošní výroční konference sítě Enterprise Europe Network, která se uskutečnila v Praze ve dnech 25. - 27. října 2022 a jejíž české konsorcium šesti partnerů koordinuje Technologické centrum AV ČR.

Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP), pomoc se vstupem na zahraniční trhy, vyhledávání nových partnerů a investorů, podpora inovací ve firmách, nejen tyto služby nabízí Enterprise Europe Network, největší globální síť na podporu podnikání, svým klientům. Vzhledem k naléhavosti podnikat udržitelně a odolat vnějším otřesům, které přináší současná společenská situace, se paleta služeb vyvíjí a rozšiřuje o služby na podporu udržitelnosti a digitalizace.

Letošní výroční konference, jejíž program se nesl v duchu motta „Nová síť, nové skutečnosti, nový dopad“ hledala takové přístupy a služby, které co nejlépe odráží potřeby malých a středních podniků v současném turbulentním společenském prostředí a pomohou podnikům vyjít ze současné krize silnější a odolnější.

Nosným tématem konference proto byla průmyslová transformace, od digitalizace přes udržitelnost a efektivní nakládání se zdroji a energiemi až po implementaci nových technologií a práci s daty, či obecně odolnost firem. Konference se zabývala jak překážkami tak naopak faktory, které průmyslovou transformaci podporují. Síť vychovává specialisty, kteří pomáhají firmám projít transformací, v oblasti udržitelnosti ale také digitalizace, a velký důraz klade na podporu managementu inovací, který je základem jakékoliv průmyslové transformace.

Více o průběhu třidenní konference se dočtete na webu Enterperise Europe Network.

Vybrané fotografie z akce najdete v našem Fotoarchivu.

Krátké video z akce naleznete na našem YouTube kanálu.

představujeme české úspěšné firmy