Technologické centrum Praha

Foresight in Research and Innovation

...známe cenu myšlenky

Foresight in Research and Innovation

14.10.2022

Foresight in Research and Innovation

Soubory:

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a MŠMT uspořádalo dne 
7. října 2022 online workshop, který navázal na sérii workshopů v rámci  předsednictví DE, PT, Sl, se zaměřením na posílení foresightu při tvorbě politik v oblasti výzkumu a inovací. Workshop pod patronací českého předsednictví se zaměřil na participativní foresight a zapojení občanů do diskuze o budoucím směřování výzkumu, technologického vývoje a inovací. 

Plenární část akce zahájili Marek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti a Alexandr Hobza, vedoucí oddělení společné strategie výzkumu a inovací a služeb foresightu, DG RTD. Se svými odbornými vstupy před plánovanou participativní částí workshopu vystoupili Mathias Weber a Katja Schindler (AIT Vídeň a projekt 4strat) a Tore Tennøe (NBT). Sérii akcí zaměřených na sdílení expertízy a výměnu zkušenosti v oblasti využítí foresightu při tvorbě politiky výzkumu a inovací (Mutual Learning Exercise on R&I Foresight) představili  Nikos Kastrinos a Jürgen Wengel. Se zkušenostmi s činností sítě odpovědného přístupu k budoucí orientaci veřejného výzkumu ve Francii "Réseau PROSPER" seznámily posluchače Emanuelle Jannès Ober a Marie de Lattre-Gasquet. Prezentace řečníků jsou uloženy v příloze.

V participativním bloku pracovali účastníci ve třech paralelních sekcích, ve kterých se diskuze zaměřily na: 

1)  Výzvy pro politiku výzkumu a inovací, které je třeba definovat s vetším zapojením občanů

2)  Jak zapojit vyloučené skupiny do rozhodovacího procesu

3)  Nástroje politik pro zapojení foresightu a TA do rozhodovacího procesu

Výstupy moderovaných diskuzí byly závěrem shrnuty zpravodaji každé sekce.
Z celé akce byla  vypracována také závěrečná zpráva, která je přiložena v příloze níže.

Screenshot_09.jpg