Technologické centrum Praha

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

14.10.2022

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

Předchozí příspěvek z 12. října 2022 stručně hodnotil odvětvovou strukturu účasti tuzemských podniků v rámcových programech. Cílem tohoto příspěvku je navázat a představit čtenáři velikostní strukturu těchto podniků podle počtu zaměstnanců. Přidáno je i hledisko institucionálního sektoru neboli vlastnictví, neboť rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií. Opět jsou hodnoceni pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Poněvadž hodnotíme tři po sobě jdoucí rámcové programy, je pro nás rozhodující velikostní kategorie podniku v době ukončení programu. To znamená pro 7. rámcový program rok 2014; pro program Horizont 2020 rok 2020, neboť databáze MagnusWeb, provozovaná společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., v době zpracování tohoto příspěvku nedisponuje údaji ze závěrek zúčastnivších se podniků za rok 2021. V případě aktuálního programu Horizont Evropa vycházíme rovněž z údajů pro rok 2020.

Celý článek si můžete přečíst na webu Horizont Evropa.