Technologické centrum Praha

Odvětvová struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Odvětvová struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

12.10.2022

Odvětvová struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

K 15. září 2022 ČR vykázala 76 účastí subjektů s právní formou soukromé ziskové společnosti (dále jen „podniků“) v programu Horizont Evropa. Celková výše příspěvku Evropské unie těmto podnikům činila 26,5 milionů €. Tento údaj zahrnuje pouze účastníky typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají
s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Doposud nebyla podrobně zkoumána oborová struktura podniků, které zúčastnily rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Jako hlavní hledisko byl zvolen obor hlavní činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE. Zdroji dat byly nejprve Registr ekonomických subjektů ČSÚ (k 31. květnu 2022)
a aktuální snímek databáze MagnusWeb provozované společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. 

Celý text společně s grafy si můžete přečíst na stránkách Horizont Evropa.