Technologické centrum Praha

Publikace k synergiím mezi MSCA a EIT

...známe cenu myšlenky

Publikace k synergiím mezi MSCA a EIT

07.10.2022

Publikace k synergiím mezi MSCA a EIT

Od roku 1996 se akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) staly referenčním programem EU  pro doktorské vzdělávání a postdoktorandskou přípravu. Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl založen v roce 2008 s cílem přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti posilováním inovační kapacity EU a jejích členských států. Aby zainteresované strany mohly prozkoumat plný potenciál příležitostí nabízených v rámci MSCA a v rámci programu EIT, poskytuje tato příručka přehled různých typů akcí v rámci příslušných programů a uvádí příklady toho, jak by mohly zainteresované strany zapojené do jednoho programu těžit z akcí pod tím druhým. Tuto příručku mohou použít zejména organizace nebo jednotlivci zapojení do jednoho ze dvou programů, aby zvážili, jak by jejich projekt mohl:

  1. těžit z aktivit projektů a inovačních komunit pracujících ve stejných oblastech výzkumu a inovací nebo
  2. poskytnout základ pro vedlejší projekt v jiném programu.

 

Brožura o 16 stranách je k dispozici zde.