Technologické centrum Praha

Parita kupní síly jako alternativní finanční ukazatel pro hodnocení účasti v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Parita kupní síly jako alternativní finanční ukazatel pro hodnocení účasti v rámcových programech

10.10.2022

Parita kupní síly jako alternativní finanční ukazatel pro hodnocení účasti v rámcových programech

Soubory:

Pokud vás zajímají finanční ukazatele pro hodnocení rámcových programů pro výzum a vývoj, upozorňujeme na článek v zatím posledním Echu č. 5–6/2022 (nebo v příloze níže), který se stručnou formou zabývá možností využití parity kupní síly jako alternativního finančního ukazatele pro hodnocení účasti jednotlivých zemí EU a asociovaných zemí v programu Horizont 2020 a dalších rámcových programech.

Vzhledem k rozdílným cenovým hladinám v Evropě byl identifikován významný rozdíl ve způsobech hodnocení financování projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj. Použití parity kupní síly může sloužit jako alternativní pohled na to, jak si ČR vede z finančního hlediska
v rámci těchto programů. Na příkladu programu H2020 je vidět, že finanční ukazatele pro ČR (a i pro řadu dalších nových členských zemí EU) nejsou zdaleka tak nepříznivé, jak se při práci pouze s nominálními hodnotami zdá (viz obrázek v příloze). Zároveň je u ČR a některých nových členských zemí možné identifikovat pozitivní trend růstu počtu účastí a získávání vyšší částky příspěvku EU při nižší cenové hladině.

Celý článek V. Vojtěcha a D. Franka  najdete na tomto odkazu.