Technologické centrum Praha

Účast TC AV ČR na 8. ročníku Evropské klastrové konference

...známe cenu myšlenky

Účast TC AV ČR na 8. ročníku Evropské klastrové konference

29.09.2022

Účast TC AV ČR na 8. ročníku Evropské klastrové konference

Ve dnech 26. a 27. září 2022 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s European Cluster Collaboration Platform a s Národní klastrovou asociací, asociovaným partnerem sítě Enterprise Europe Network, 8. ročník Evropské klastrové konference (European Cluster Conference). Akce, která se uskutečnila v Praze
v rámci českého předsednictví Radě EU, byla určena především evropským a českým osobnostem z oblasti klastrů, stejně jako představitelům klastrů a klastrových asociací a další odborné veřejnosti. Akce se zúčastnil i zástupce Technologického centra AV ČR, které je koordinátorem sítě Enterprise Europe Network v ČR. 

Na konferenci zazněla témata:

  • nejnovější trendy v oblasti klastrových politik a úkolů a potřeb, které klastrová uskupení mají,
  • možnosti zmírnění dopadů rusko-ukrajinského konfliktu na dodavatelské řetězce,
  • nástroje klastrových organizací v oblasti internacionalizace, podpory inovací, průmyslové modernizace a chytré specializace
  • podpora synergií, výměna informací a zkušeností a komunikace mezi odbornou veřejností v oblasti klastrů.

Mezi službami Enterprise Europe Network (EEN) a klastry existuje celá řada styčných bodů a synergií, a to včetně evropské úrovně.
Na národní úrovni je v České republice využití těchto synergií zajišťováno dlouhodobou spoluprací EEN s Národní klastrovou asociací, která velkou část klastrových organizací zastupuje.

Pro více informací kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.cz