Technologické centrum Praha

Účast Technologického centra na European Conference on Security Research in Cyberspace

...známe cenu myšlenky

Účast Technologického centra na European Conference on Security Research in Cyberspace

23.09.2022

Účast Technologického centra na European Conference on Security Research in Cyberspace

Prohloubit poznatky a sdílet informace i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti
v České republice a ve světě.To byly hlavní cíle European Conference on Security Research in Cyberspace, která se konala 12. -14. 9. v Brně. Konferenci uspořádaly Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo vnitra ČR. Akce umožnila propojení předních výzkumníků bezpečnostního výzkumu nejen z výše jmenovaných univerzit, ale také s koncovými uživateli výzkumných výsledků a se zástupci státní správy z ČR i ze zahraničí. Akce byla unikátní možností prezentovat výzkum
v kybernetické bezpečnosti jako klíčovou součást systému bezpečnostního výzkumu v ČR.

Technologické centrum (TC) jako partner konference se podílelo i na jejím programu. Jako první z panelů, kde mělo TC zastoupení, se uskutečnil blok moderovaný Michalem Pazourem s názvem „Foresight for (cyber)secure future.“ Blok se zaměřil na diskusi významu foresightu pro strategické rozhodování v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti obecně. Mezi řečníky byla i Kristýna Meislová, která prezentovala přístupy k uplatnění foresightu v oblasti bezpečnosti v ČR, jež TC dlouhodobě rozvíjí. Tato diskuse mimo jiné naznačila, jak účinně využívat foresight pro strategické rozhodování státu, podniků, akademických institucí i jednotlivců v kontextu bezpečnostního výzkumu.

Druhý panel s názvem „Cesty k uplatnění výsledků výzkumu a technologií v praxi“ moderoval Martin Faťun z oddělení strategických studií TC. Tento blok byl zaměřený na (eko)systém pro spolupráci výzkumné sféry s podniky a veřejnými institucemi
v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro efektivní přenos výsledků výzkumu do praxe. Jedním z řečníků byla Silvia Jirásková, vedoucí oddělení rozvoje podnikání, která prezentovala služby TC pro podporu malých a středních podniků v oblasti digitalizace, kam spadá také kybernetická bezpečnost.

Posledním velkým blokem, ve kterém prezentovaly Lenky Švejcarové a Lyudmyly Tysyachny z Národního informačního centra pro evropský výzkum TC se týkal „Podpory výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámcovém programu Horizont Evropa.“
O aktuálně otevřených výzvách zaměřených na kybernetickou bezpečnost informovala Lenka Švejcarová, která je národním kontaktem pro Klastr 3 Horizontu Evropa (HE), jehož podprogramu je bezpečnostní výzkum součástí. Program HE nabízí také grantové příležitosti pro financování excelentního výzkumu jednotlivých vědců. O těchto příležitostech přednášela Lyudmyla Tysyachna, která je národním kontaktem pro granty Evropské rady pro výzkum. V rámci své přednášky představila také systém podpory, který mohou čeští žadatelé
o granty ERC využít v rámci bezplatných služeb TC.

Krátce o konferenci informuje Ministerstvo vnitra ČR na svém webu.

M. Pazour a K. Meislová (TC), Quentin Ladetto (Švýcarsko)