Technologické centrum Praha

Technologické centrum AV ČR vydalo analýzu vývoje mobility v MSCA v 7. RP a programu H2020.

...známe cenu myšlenky

Technologické centrum AV ČR vydalo analýzu vývoje mobility v MSCA v 7. RP a programu H2020.

13.09.2022

Technologické centrum AV ČR vydalo analýzu vývoje mobility v MSCA v 7. RP a programu H2020.

Technologické centrum AV ČR vydalo podrobnou analýzu výzkumné mobility v 7. rámcovém programu a v programu H2020. Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) je nezanedbatelná část každého rámcového programu EU. Hlavním cílem MSCA je podpora lidských zdrojů, mobility a další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Žadatelé musí splňovat dané podmínky, z nichž hlavní je mobilita. Stážisté - stipendisté MSCA se musí přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.

MSCA se účastní desítky tisíc výzkumných pracovníků v Evropě i mimo ni. Veškeré výstupy a podrobnosti z provedené analýzy naleznete na stránkách Horizont Evropa. O analýze informoval i portál vědavýzkum.