Technologické centrum Praha

Vznikla nová asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu v ČR

...známe cenu myšlenky

Vznikla nová asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu v ČR

09.09.2022

Vznikla nová asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu v ČR

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) zahájila
7. 9. 2022 svou činnost na 1. členské schůzi. Akce se konala v Praze 8 v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR za organizační podpory Technologického centra AV ČR.
Sdružení, které má v současné době již přes 270 členů, si stanovilo mnoho cílů, z nichž hlavními jsou především sdružování a propojování manažerů a administrátorů ve vědě a výzkumu a sdílení dobré praxe.

Dalšími cíli jsou také navazování kontaktů s manažery a administrátory z českých
i zahraničních výzkumných institucí a univerzit či zlepšení vnímání pozic manažerů
a administrátorů vědy a výzkumu a celkové kultivaci výzkumného prostředí. Aktivnější členové se mohou zapojit do spolupráce
s významnými aktéry z oblasti řízení a financování výzkumu a inovací a napomoci tak například zjednodušení administrativy a odstraňování byrokracie v tomto odvětví.

Schůze měla jasný cíl, a to zvolit členy do předsednictva a dozorčí rady sdružení. Před tímto aktem však vystoupila řada řečníků
's pozdravy a přáním všeho dobrého do této vítané činnosti. Online popřáli asociaci zahraniční kolegové z obdobných sdružení, a to Simon Kerridge z evropské asociace EARMA a Olaf Svenningsen z dánské DARMA. O významu kvalitních manažerů ve VaV pak promluvila ředitelka Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací na Úřadu vlády ČR paní Bakičová a popřála sdružení hodně štěstí.

Z pohledu vedení institucí promluvili k přibližně 160 účastníkům schůze Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR a Adéla Jiroudková, vedoucí odboru VaV na Univerzitě Karlově. Luděk Brož z Etnologického ústavu AV ČR pozdravil účastníky online a z pohledu vědce vyjádřil nadšení, že taková organizace v česku vznikla. 

Při následné volbě do předsednictva si členové z přihlášených kandidátů zvolili svou předsedkyni, kterou se stala Ida Součková Olšová (MU Brno). Členkou předsednictva byla zvolena také Lenka Chvojková, která je národním kontaktem pro finanční a správní aspekty evropských rámcových programů v TC ČR. Více o celém průběhu této akce se dočtete na stránkách CZARMA.

Technologické centrum přeje sdružení CZARMA hodně pozitivní energie a věří, že takto velký potenciál přinese užitek nejen profesi samotné, ale také českému výzkumu a výzkumné obci, která má vliv na směřování české vědy.

Foto FZU- tým TC AV ČR Foto FZU - účastníci schůze