Technologické centrum Praha

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

...známe cenu myšlenky

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

22.10.2018

Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

Ve čtvrtek 18. října se na Úřadu vlády ČR uskutečnil workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR. Akce se zúčastnili zástupci státní, soukromé a akademické sféry, kteří se aktivně podílejí na vývoji a implementaci umělé inteligence v rámci projektu, který podporuje Technologická agentura ČR a který má za úkol představit analýzu stavu umělé inteligence
v ČR. Realizační tým projektu je tvořen zástupci Technologického centra AV ČR, ČVUT RCI a Ústavu státu a práva AV ČR. 

Cílem akce bylo představit dílčí závěry analýzy a zapojit do její finalizace širší spektrum relevantních aktérů.

Celodenní workshop byl rozdělen do tří panelových diskuzí zaměřujících se na specifické oblasti v tématu umělé inteligence.

............Druhá panelová diskuze vedená Michalem Pazourem (hovořící na obr.), vedoucím řešitelů projektu za Technologické centrum AV ČR, volně navázala na první část tématem zavádění umělé inteligence do praxe a následnými dopady na společnost a trh práce. Hosty byli zástupce odborů Radim Hejduk, Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Bořivoj Brdička, nezávislý expert na vzdělávání. Živá diskuze vyústila ve všeobecnou shodu na potřebě přetvořit současný systém vzdělávání k „proinformačnímu“ sytému, který zajistí flexibilitu studentů k technologickým změnám, zároveň umožní technologie efektivně využívat ve výuce a podpoří
i měkké dovednosti studentů. Diskutována byla i otázka celoživotního vzdělávání a efektivita rekvalifikačních kurzů....................

O celém průběhu workshopu informuje zpráva na digiczech .eu zde.