Technologické centrum Praha

Regionální rozložení účasti ČR v programu Horizont Evropa: Dominance Prahy, Brna a Olomouce

...známe cenu myšlenky

Regionální rozložení účasti ČR v programu Horizont Evropa: Dominance Prahy, Brna a Olomouce

24.08.2022

Regionální rozložení účasti ČR v programu Horizont Evropa: Dominance Prahy, Brna a Olomouce

Soubory:

Zpráva o účasti ČR v programu H2020 na str. 88–90 pracuje při hodnocení účasti s krajským členěním. Považujeme proto za vhodné na tuto naši zprávu navázat, v monitoringu na regionální úrovni pokračovat a informovat tímto způsobem (nejen) pracovníky regionálních institucí majících v referátu tvorbu, monitoring a evaluaci regionálních strategických plánů a regionálních inovačních strategií. Protože databáze Evropské komise eCorda (databáze grantových dohod a účastníků) obsahuje informace o sídle účastníka, je možné pracovat až s úrovní obcí. Nicméně pro potřeby zběžného hodnocení regionálního rozložení účasti v programu Horizont Evropa máme okresní úroveň za dostatečnou.

Aktuální databáze eCorda k 27. červenci 2022 evidovala 282 účastí subjektů z ČR v programu Horizont Evropa – při výběru účastníků typu příjemce (beneficiary) a při výběru statusu projektu jako podepsaného (signed) či v přípravě k podpisu (under preparation). Celkové náklady tuzemských účastníků těchto projektů k témuž datu činily 104,5 milionů € a celková výše finančního příspěvku EU 95,7 milionů €.

Z hlediska sídel účastníků pražské subjekty vykázaly 151 účastí (tj. 54 % všech tuzemských účastí), brněnské subjekty 57 účastí
(tj. 20 %) a subjekty z okresu Olomouc 20 účastí (tj. 7 %). Subjekty se sídlem v Praze obdržely příspěvek EU ve výši 49,9 mil. €
(tj. 52 % veškerého příspěvku pro tuzemské účastníky), se sídlem v Brně 22,7 mil. € (tj. 24 %) a se sídlem v okresu Olomouc
6,3 mil. € (tj. 7 %). Na účastníky z ostatních 22 okresů tak připadalo 17 % příspěvku EU – zde vynikli účastníci z okresů České Budějovice a Praha-západ s příspěvkem EU převyšujícím 2 miliony €.

Článek rozšířený o země střední Evropy si přečtěte na webu Horizont Evropa.

HE_EUprispevek_okresy_20220727_var.jpg  

Větší obrázek v příloze.

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz,