Technologické centrum Praha

TC zpracovalo Výkladový slovník vybraných pojmů programu HE

...známe cenu myšlenky

TC zpracovalo Výkladový slovník vybraných pojmů programu HE

02.08.2022

TC zpracovalo Výkladový slovník vybraných pojmů programu HE

Soubory:

Výkladový slovník obsahuje vysvětlení všech důležitých pojmů rámcového programu Horizont Evropa. Vyhledávat je možné podle anglického pojmu i jeho českého ekvivalentu.

Výkladová část obsahuje také odkazy na podrobnější informace, relevantní e-learningové zdroje a také prokliky na další související pojmy obsažené v tomto výkladovém slovníku.