Technologické centrum Praha

Uskutečnila se 5. evropská TA konference - ETAC

...známe cenu myšlenky

Uskutečnila se 5. evropská TA konference - ETAC

29.07.2022

Uskutečnila se 5. evropská TA konference - ETAC

Soubory:

Po období spojeném s omezeními v souvislosti s pandemii covid-19 a nutností několikrát přesunout termín konání konference, se sešli v horkých červencových dnech (25. 7. - 27. 7. 2022) vědci i praktici zabývající se dopady nových technologií na společnost (technology asessment -TA) v německém Karlsruhe.

Naše současnost přináší zásadní změny,  zároveň otázky a úkoly pro vědeckou komunitu, včetně technology assessment. Globální krize způsobená pandemií covid-19 urychlila digitalizaci v mnoha zemích a oblastech života. Úkolem konference bylo ověřit příležitosti pro obor technology assessment, který může tyto změny formovat v souladu se společenskými, etickými obavami a očekáváními při dodržení podmínek udržitelnosti. Tento zrychlený proces změn definuje úkoly pro nastavené procesy v rámci technology assessment i celého rozhodovacího procesu.

Technologické centrum AV ČR zorganizovalo v programu prvního dne konference samostatnou sekci, která vycházela z výstupů národního projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR z Programu ÉTA. Projekt Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní zkoumal čtyři technologie - digitalizaci, aditivní výrobu, telemedicínu a distanční vzdělávání, které dostaly v době pandemie  impuls k dalšímu rozvoji. Otázkou zůstává, zda osvojení si vybraných technologií bude trvalé, jaké budou socioekonomické dopady na společnost, kvalitu života lidí apod.

Projekt byl představen v úvodní části sekce a doplněn prezentacemi kolegů z Rakouska a Litvy, kteří se zaměřili na distanční vzdělávání v souvislosti s inovativními procesy ve společnosti a na zdravotními problémy mládeže způsobenými změnou prezenční výuky na distanční. Druhá část sekce byla interaktivní. Zúčastnění TA experti se zapojili do participativní diskuze na téma technologie a vzdělávání ve dvou skupinách, ve kterých představovali aktéry z oblasti veřejné správy, politiky, odborníků i občanů. Výsledky diskuze budou zapracovány do finálního výstupu projektu. Prezentace popsané sekce je v příloze níže.

Konference se konala v inspirativním prostředí ZKM - The Center of Art and Media, jedinečné kulturní instituci spojující umělecký koncept s technologiemi budoucnosti. Technologické centrum je tradičním spolupořadatelem konference (1. evropská TA konference se konala v Praze v březnu 2013) a má svou zástupkyni ve vědeckém výboru.

Uvedená fotografie: © Karlsruhe Institute of Technology.