Technologické centrum Praha

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

...známe cenu myšlenky

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

14.07.2022

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

Soubory:

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila evropskou spolupráci
v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH).

Evropská komise chce tímto navázat na své dosavadní kroky k digitalizaci kulturního dědictví. Za Evropské digitální dědictví odpovídá Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT)

Nyní se k aktivitám podporujícím digitalizaci evropského kulturního dědictví připojuje také Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Jako hlavní důvody pro vytvoření cloudu vidí především potřebu zřídit bezpečné úložiště dat, poskytnout výzkumníkům a odborníkům interaktivní nástroje pro spolupráci a sdílení dat, reagovat na hrozby pro kulturní dědictví (ohrožení a zánik kulturních památek vlivem přírodních či antropogenních hrozeb) a celkově koordinovat úsilí na panevropské úrovni. Cílovými uživateli společného cloudu mají být v první fázi především výzkumníci, odborníci a kurátoři z kulturních institucí, muzeí a galerií.

Při vytváření cloudu bude potřeba multidisciplinární spolupráce, kdy se zapojí kulturní, kreativní i technické a technologické obory. Iniciativa navazuje na dosavadní vývoj v oblasti digitalizace kulturního dědictví, např. na výzkumné infrastruktury CLARIN a DARIAH-EU či Evropský cloud pro otevřenou vědu EOSC.

Více o této problematice a informace o prvních výzvách v Horiontu Evropa si přečtěte zde.

O iniciativě ECCCH informuje také portál Vědavýzkum.cz v článku EK plánuje společný cloud pro kulturní dědictví.

 V případě dotazů kontaktujte Kláru Černou, NCP pro Horizont Evropa - Klastr 2 "Kultura, kreativita a inkluzivní společnost", cerna@tc.cz