Technologické centrum Praha

Měsíční přehled novinek z H2020 a Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Měsíční přehled novinek z H2020 a Horizont Evropa

15.07.2022

Měsíční přehled novinek z H2020 a Horizont Evropa

Portál Vědavýzkum.cz uveřejňuje dvakrát do měsíce novinky z Technologického centra
AV ČR, přičemž jednou měsíčně jsou to vybrané novinky z programu Horizont Evropa a dobíhajícího H2020. 

Tentokrát si můžete přečíst o předsednické konferenci „Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě“, o české účasti ve výzvách společně financovaného partnerství M-ERA či o novém průvodci Evropské komise k synergiím. Text upozorňuje
i na vydání dalšího dvojčísla časopisu Echo 3-4/2022.