Technologické centrum Praha

Proběhla předsednická konference k synergiím

...známe cenu myšlenky

Proběhla předsednická konference k synergiím

11.07.2022

Proběhla předsednická konference k synergiím

Ve dnech 7. a 8. července se v Kongresovém centru Praha uskutečnila konference Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce. Jednalo se o vůbec první událost výzkumné agendy předsednictví ČR v Radě EU.

Setkání, kterého se účastnilo přibližně 300 posluchačů na místě a další online, zahájili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou a eurokomisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariyou Gabriel.

Praktickým aspektům synergií byla věnována pozornost v rámci několika následných paralelních panelových diskusí. Zpravodajem jedné z nich byla např. i Inka Vaverková z Technologického centra AV ČR.  

Cílem konference bylo kromě jiného prezentovat a podpořit takzvanou Pražskou deklaraci o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě, která bude předložena členským státům EU k vyjádření jejich podpory a která vyzývá evropské zainteresované strany, aby pokračovaly v odstraňování bariér pro plné využití synergií.

Významným milníkem k tématu synergií je dále zveřejnění dlouho očekávaného průvodce EK k synergiím, který byl na konferenci představen. Průvodce se zaměřuje primárně na synergie mezi programem Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Záznam z konference je možné nalézt na webových stránkách konference. Informaci o akci můžete najít také v novinkách na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Tématu synergií se historicky věnovalo také ECHO 3-4/2021. Pro komplexní pochopení této problematiky a jejího vývoje se tedy neváhejte podívat na rozhovor s Táňou Hálovou Perglovou a Ondřejem Hradilem (str.12), informaci o setkání českých stakeholderů Synergie Open a další relevantní články.