Technologické centrum Praha

Nový středoškolský obor v oblasti vývoje dronů a programování VR – zahraniční studenti a učitelé se potkali v Praze

...známe cenu myšlenky

Nový středoškolský obor v oblasti vývoje dronů a programování VR – zahraniční studenti a učitelé se potkali v Praze

11.07.2022

Nový středoškolský obor v oblasti vývoje dronů a programování VR – zahraniční studenti a učitelé se potkali v Praze

Technologické centrum AV ČR je členem konsorcia mezinárodního vzdělávacího projektu DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies) (1/2021-12/2023). Cílem projektu je podpořit vzdělávání v oblasti vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality se zohledněním potřeb trhu práce. Na projektu se podílí 11 organizací z Česka, Slovenska, Rakouska, Lotyšska a Španělska. 

V první fázi projektu bylo úkolem nadefinovat pracovní pozice "Vývojář a operátor bezpilotních leteckých systémů (UAS)" a "Programátor a vývojář aplikací virtuální reality" a stanovit profesní požadavky (v rámci kvalifikačních standardů). Což bylo v gesci Technologického centra AV ČR a odborných organizacií Robodrone Industries s.r.o. a Czech VR Agency, s.r.o. V druhém kroku byly vypracovány vzdělávací moduly zaměřené na výuku vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality na středních školách, jejichž pilotní provoz byl zahájen na podzim 2021 ve všech zúčastněných zemích. 

V týdnu od 20. - 24. června proběhlo v Praze první setkání zástupců českých a zahraničních studentů a jejich učitelů, aby si společně otestovali získané znalosti a dovednosti a předali si zkušenosti s výukou v rámci nových vzdělávacích modulů. Součástí workshopu byly společné práce na projektech a praktické příklady pod odborným dohledem společností Robodrone Industries s.r.o.
a Czech VR Agency, s.r.o.

2022-06-22-Workshop-Luzec1.png  2022-06-22-Workshop-Luzec.png

Foto: TC AV ČR

Chtěli byste o projektu vědět víc? Zajímají vás jeho výstupy? Kontaktujte B. Vacátkovou, vacatkova@tc.cz