Technologické centrum Praha

Plán rovných příležitostí Technologického centra AV ČR

...známe cenu myšlenky

Plán rovných příležitostí Technologického centra AV ČR

08.07.2022

Plán rovných příležitostí Technologického centra AV ČR

Technologické centrum představuje svůj Plán rovných příležitostí pro roky 2022 až 2024.

TC AV ČR věnuje maximální pozornost vytvoření pozitivního a podpůrného pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance a zaměstnankyně bez ohledu na jejich národnost, gender, věk, etnickou příslušnost, náboženskou příslušnost nebo zdravotní postižení.
Plán rovných příležitostí stanovuje kodex práce v Technologickém centru i seznam výzev
a úkolů
na roky 2022 až 2024.