Technologické centrum Praha

Vyšlo ECHO 3-4/2022

...známe cenu myšlenky

Vyšlo ECHO 3-4/2022

30.06.2022

Vyšlo ECHO 3-4/2022

Soubory:

Další vydání Echa vychází v době začínajícího předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES). Jednou z důležitých akcí CZ PRES je konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Jak probíhá její příprava, si můžete přečíst v rozhovoru s O. Hradilem, který vede organizační tým konference.  

V červnu 2022 proběhla důležitá konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Tomuto tématu se v tomto vydaní časopisu Echa věnujeme
v několika článcích, z nichž lze jmenovat  příspěvek o možnostech zapojení do Mise EU ke klimatu, příspěvek o Novém evropském Bauhausu a bilanci účasti v projektech programu Horizont 2020 zaměřených na udržitelný rozvoj, změnu klimatu a biodiverzitu.

Nezapomínáme ani na prezentaci špičkového výzkumu v ČR,  proto si určitě přečtěte rozhovor s Pavlem Plevkou, dvojnásobným držitelem grantu ERC, a dvou úspěšných biotechnologických pracovištích v Třeboni – Centru ALGATECH, které je součástí MBÚ
AV ČR, a společnosti ENKI. 

Jak je v Echu obvyklé, nemohou chybět ani analytické články – ohlédnutí za výzvami M-ERA s českou účastí, stručný pohled na vývoj účasti VVŠ v RP a výsledky první výzvy MSCA – PF v programu Horizont Evropa.

Echo naleznete v příloze, listovací verzi také v naší sekci Publikace.