Technologické centrum Praha

Evropská centra pro digitální inovace (EDIHy)

...známe cenu myšlenky

Evropská centra pro digitální inovace (EDIHy)

29.06.2022

Evropská centra pro digitální inovace (EDIHy)

Technologické centrum AV ČR bylo Evropskou komisí informováno, že CyberSecurity Innovation Hub, jehož je členem, patří mezi pět projektů na podporu Evropských center pro digitální transformaci (tzv. EDIHů), které uspěly ve výzvě programu Digitální Evropa. Tato centra se budou nacházet na celém území EU a budou sloužit k rozvoji a digitální transformaci především malých a středních podniků. 

V rámci evropské výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených projektů z celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nominovalo šest kandidátských projektů, z nichž pět uspělo. MPO se bude podílet na financování těchto center z Národního plánu obnovy.

Úspěšnými českými EDIHy jsou:

* CYBERSECURITY INNOVATION HUB (koordinátor: CyberSecurity Hub, z.ú.)
*  BRAIN FOR INDUSTRY (koordinátor: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)
* EDIH ČVUT (koordinátor: České vysoké učení technické v Praze)
* EDIH DIGIMAT (koordinátor: Intemac Solutions, s.r.o.)
* EDIH OSTRAVA (koordinátor: Technická univerzita Ostrava)

Evropská centra pro digitální inovace budou podporovat digitální transformaci podniků v regionech tím, že budou poskytovat bezplatné služby, jako je školení a rozvoj digitalizačních dovedností, podpora při hledání investic, testování, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům.

Expertíza EDIHů se zaměřuje na oblasti:

>umělá inteligence
>vysoce výkonná výpočetní technika (HPC)
>kybernetická bezpečnost
>digitální dovednosti

CyberSecurity Innovation Hub je vedený třemi vysokými školami a zaměřuje se zejména na problematiku kyberbezpečnosti. TC jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR je připraveno úzce spolupracovat i se všemi ostatními vybranými EDIHy v jejich službách orientovaných na zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a středních firem.

V případě dotazů k digitální transformaci firem neváhejte kontaktovat: P. Hladík, hladik@tc.cz, 234 006 181