Technologické centrum Praha

Zelená transformace malých a středních firem – úspory a financování

...známe cenu myšlenky

Zelená transformace malých a středních firem – úspory a financování

28.06.2022

Zelená transformace malých a středních firem – úspory a financování

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář "Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem", aby tuto aktuální problematiku přiblížilo jejich zástupcům. TC připravilo seminář v rámci aktivit mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, jejíž prioritou je podpora udržitelného podnikání firem, tedy i snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.

Na semináři, který se uskutečnil on-line, prezentovali řečníci z řad podnikatelů, veřejné správy i finančního sektoru. Od zástupce firmy ENVIROS si účastníci vyslechli mimo jiné doporučení nastartovat snižování uhlíkové stopy co nejdříve, neboť je to strategická investice a zajištění konkurenceschopnosti do budoucna. Mezi takovéto investice řadí např. fotovoltaické systémy. V oblasti úspor energie může firma čerpat dotační prostředky nebo užít metodu splácení z garantovaných úspor – EPC (Energy Performance Contracting).

Od zástupkyně firmy ENVI-PUR se posluchači dozvěděli o nutnosti vodního auditu, který je již povinnou přílohou žádosti o dotaci
např. v rámci 1. výzvy programu Úspory vody v průmyslu. Program je nyní otevřený do 30. září 2022.

Příklad zelené transformace představil zástupce firmy TRAFIN OIL, která zpracovává odpadní kuchyňský olej na vstupní surovinu biopalivo 2. generace. Jeho slovy závisí úspěch cirkulární ekonomiky na tom, zda se podaří najít pro každý odpad další využití. Někdy to může být příležitostí pro vznik nových „zelených firem.“

V další části semináře se účastníci dozvěděli o možnostech financování zvýhodněnými úvěry a o záruce z programů Úspory energie nebo Energie pro území Prahy a také o chystaných výzvách z programů OP TAK a Národního plánu obnovy.

Detailněji o celé akci si přečtěte zde.