Technologické centrum Praha

Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje obzory do oblasti vodíkových aplikací

...známe cenu myšlenky

Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje obzory do oblasti vodíkových aplikací

22.06.2022

Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje obzory do oblasti vodíkových aplikací

Technologické centrum AV ČR uspořádlo v rámci aktivit ESA Technology Broker 16. června 2022 seminář Space for Hydrogen. 

Odborně zaměřený program poskytl účastníkům vhled do oblasti komercionalizace kosmických aplikací ESA  a možnosti zapojení, a zároveň představil úspěšné projekty v oblasti využití vodíku, které jsou již do ESA sítě zapojeny. Cílem semináře bylo poskytnout povědomí o činnosti ESA Technology Broker v lokálním vodíkovém sektoru a poukázat na příležitosti využití kosmických technologií.
Využití vodíku jako energie, rozvoj vodíkové infrastruktury a další vývoj technologií s tím spojených patří mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva dopravy ČR. Výroba, přeprava a aplikace vodíku jsou oblasti, které čelí řadě technologických výzev. Z toho důvodu může propojení s kosmickými technologiemi představovat řešení pro některé  technologické překážky.

Úvodní slovo k semináři pronesl Václav Kobera z MD ČR, vodíkové technologie a stragie v ČR představil Petr Mervart z MPO ČR. Program semináře je dostupný na tomto odkazu.

Tým TC dále představil finanční iniciativu ESA Spark Funding, která poskytuje financování 60 000 EUR pro pilotní transfer kosmické technologie do nekosmického sektoru. ESA Spark Funding je otevřeno celé škále technologií a aplikací, které budou benefitovat
z akcelerovaného technologického transferu a pozitivně přispějí k socio-ekonomickému aspektu. Výzvy ESA Spark Funding budou probíhat od léta 2022 opakovaně po dobu tří let.

ESA Technology Broker tým vítá zapojení českého vodíkového sektoru do příležitostí kosmického technologického transferu, neboť tím může velmi dobře reagovat vodíkovým řešením na environmentální a energetické výzvy.

Zajímá Vás tato problematika? Oslovte náš tým:

O. Šimek, 608 231 659, simek@tc.cz

A. Jarmoliková, 720 931 307, jarmolikova@tc.cz

A. Bouchal, 720 947 835, bouchal@tc.cz 

Space_for_Hydrogen_02.jpg Space_for_Hydrogen_06.jpg
Space_for_Hydrogen_07.jpg Space_for_Hydrogen_08.jpg